Kattotarvikkeet / vesikaton osat

 1. Kattoprofiili
 2. Harja- ja yläräystäslista
 3. Harjan pääty-, T- ja Y-kappale sekä auman päätykappale
 4. Harjatiiviste / harjan tiivistyslista ja tuuletusjousi
 5. Päätylista ja Sivukiinnike
 6. Räystäs- / alaräystäslista
 7. Jiirilevy
 8. Jiiritiiviste
 9. Lumieste
 10. Antennin läpivienti
 1. Eristetty tuuletusputki 110 mm
 2. Kattoluukku
 3. Kattosilta
 4. Lapetikas
 5. Harjan tuuletuskappale
 6. Liittymälista
 7. Sadevesijärjestelmä
 8. Seinätikas
 9. Liittymälista sivulle
 10. Eristetty tuuletusputki 125/160 mm
 11. Aluslista