Kattotarvikkeet

Vesikaton osat

 1. Kattoprofiili
 2. Harja- ja yläräystäslista
 3. Harjan pääty-, T- ja Y-kappale sekä auman päätykappale
 4. Harjatiiviste / harjan tiivistyslista ja tuuletusjousi
 5. Päätylista ja Sivukiinnike
 6. Räystäs- / alaräystäslista
 7. Jiirilevy
 8. Jiiritiiviste
 9. Lumieste
 10. Antennin läpivienti
 11. Eristetty tuuletusputki 110 mm
 12. Kattoluukku
 13. Kattosilta
 14. Lapetikas
 15. Harjan tuuletuskappale
 16. Liittymälista
 17. Sadevesijärjestelmä
 18. Seinätikas
 19. Liittymälista sivulle
 20. Eristetty tuuletusputki 125/160 mm
 21. Aluslista